VORMINGEN

 

Omhoog
Thuiszorgequipe
Dagcentrum
Rouwzorg
Werkingsgebied
Vormingen
Overleg
Nuttige links
Contact

Vormingen NPZN:

Naast de coördinatie van de palliatieve zorg in de 12 gemeenten, staat NPZN ook in voor het zelf organiseren van vormingen of doorverwijzing naar gespecialiseerde opleidingen (o.a. deskundigheidsbevordering van professionele hulpverleners), de opleiding van vrijwilligers, het geven van voordrachten over wat palliatieve zorg inhoudt (o.a. waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning, diensten en organisaties waar men een beroep op kan doen, ontlenen van verzorgingsmateriaal, enz…). Informatie kan u steeds opvragen bij info@npzn.be of op het nummer 03/637 55 81 (tijdens kantooruren). 

 

Voor gegradueerde verpleegkundigen organiseert NPZN in samenwerking met Hogeschool voor Verpleegkunde te Lier en het Netwerk Palliatieve Zorg Mechelen een erkende postgraduaatopleiding:  www.sal.be/studeren+18/    

 

Vormingen